Gecertificeerd MIG / MAG lassen

Metal Inert Gas / Metal Active Gas (elektrisch booglassen)

Coro Metaaltechniek; MIG / MAG lassen
Coro Metaaltechniek; MIG / MAG lassen schematisch
Coro Metaaltechniek; MIG / MAG lastoorts

Het MIG / MAG lassen is een specifieke lastechniek. De naam is een afkorting en staat voor “Metal Inert Gas” / “Metal Active Gas”.

In principe betreffen het twee verschillende soorten gas maar ze vallen in de dezelfde categorie.

Laskenmerken

Deze lastechniek wordt gerekend tot de categorie ‘elektrisch booglassen’, de lastechniek werkt met een afsmeltende elektrode.
Bij MIG / MAG lassen wordt een constante spanning gebruikt (een zogenaamde vlakke of horizontale stroombron karakteristiek), in tegenstelling tot TIG lassen en lassen met beklede elektrode. Hier wordt een constante stroom gebruikt (een zogenaamde vallende of verticale stroombron karakteristiek).

MIG / MAG lassen is tegenwoordig het meest gebruikte lasproces door zijn veelzijdigheid en snelheid. Het is zo populair wegens de mogelijkheid tot mechanisatie en robotisering, hoge flexibiliteit en hoge neersmelt.

Lasproces

Bij dit lasproces wordt tijdens het lassen continu mechanisch een draad aangevoerd. Tussen deze draad en het werkstuk wordt een plasmaboog gevormd. De draad dient enerzijds als elektrode en anderzijds smelt deze af en doet dienst als toevoegmateriaal.

Tijdens het lassen wordt het smeltbad beschermd door een beschermgas. Bij MIG lassen gaat het om een inert gas (bijvoorbeeld argon of mengsels van argon met waterstofgas en helium); bij MAG lassen om een actief gas (bijvoorbeeld koolstofdioxide, CO2). Een inert gas reageert niet met het smeltbad en een actief gas wel. CO2 wordt namelijk door de hitte deels ontleed in koolstof en zuurstofradicalen. Daardoor heeft een actief gas ongunstige invloed op de kwaliteit van de uiteindelijke las. Vaak worden mengsels gebruikt van inerte en actieve gassen: doorgaans menggassen met Argon en CO2. De reden voor het werken met actief gas is de prijs, CO2 is veel goedkoper dan Argon.

Lasmethoden

Voor het MIG / MAG lassen kan er op drie manieren gelast worden, te weten:

  • Kortsluitboog (short arc), bestaande uit herhaalde kortsluitingen
  • Sproeiboog (spray arc)
  • Pulsboog (pulsed arc).

Een variant op deze lastechniek is het zogenaamde Lassen met gevulde draad.

Voordelen

De voordelen van MIG / MAG lassen zijn:

  • Zeer universeel inzetbaar, zowel voor lassen uit de hand als automatisch;
  • Goede las kwaliteit, kans op insluitsels is klein bij slepend lassen;
  • Bij gebruik van CO2 (MAG) is dit een goedkope las methode;
  • Kan in veel posities (ook bovenhands) gebruikt worden.

Nadelen

De nadelen van MIG / MAG lassen zijn:

  • Veel spatten die elders aan het werkstuk kunnen hechten, wat met name ongewenst is als het gelaste voorwerp niet na behandeld wordt, vooral bij RVS. Dit is grotendeels te voorkomen met anti spatspray.;
  • Omvangrijk voor wat betreft de benodigde apparatuur; rol met lasdraad, gasfles, draadtransport mechanisme en de lastransformator;
  • Slecht te gebruiken bruikbaar bij wind.